Bidonada Escoles

Santi Arisa – Dan Arisa

Presentem aquest “Concert-Taller” on els protagonistes són els BIDONS industrials que transformem en instruments de percussió.

Interactuem amb els alumnes i els endinsem en el ritme mentre juguem amb les figures: negres, corxeres, semicorxeres i tresets, oferint-los la oportunitat de treballar el solfeig rítmic de forma lúdica i vivencial.

L’objectiu és descobrir i experimentar les diferents sonoritats que poden produir els elements i els cossos no pròpiament “musicals”; sonoritats amb les quals poden crear música i descobrir diferents universos sonors que els aportin innovacions contemporànies.

Els alumnes complementen l’experiència combinant la interpretació física del ritme amb l’expressió corporal.

Fulletó escoles