Lakatans

Lakatans neix a finals dels 70 i durant els 80, actua en diferents festivals de jazz com a projecte de Santi Arisa, com a baterista de jazz.
Diferents músics van col·laborar en el grup, com Josep Mas “Kitflus” i Rafael Escoté. Lakatans és l’avantsala en la creació de Pegasus. Amb aquests o altres músics, Santi Arisa sempre ha mantingut Lakatans.
Actualment està constituït com a trio amb els músics Josep Mas “Kitflus” i Rafael Escoté podeu comptar amb la seva participació en les vostres programacions.